Gymnastik/springhold for 0.-3.klasse
Aktiv Sommer (gratis)

 

Velkommen til  BGU
Brande Gymnastik- og Ungdomsforening


Vi tilbyder Jump4Fun i samarbejde med DGI

 

Idræt - fællesskab - sundhed


Vil vil styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige sundhed.

Fundamentet og dermed formålet med BGUs aktiviteter er, ifølge vedtægterne, ”ved idræt og andet kulturelt virke at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige sundhed”. Det betyder på moderne dansk, at vi har fokus på tre bærende elementer: Idræt – Fællesskab – Sundhed. Idræt betyder for os, at være fysisk aktiv for at få motion og rekreation – med eller uden brug af redskaber. Fællesskab betyder for os, at vi er bundet sammen med udgangspunkt i foreningstanken. Vi løfter i flok, har fælles værdier og en gensidig loyalitet. Sundhed betyder for os, at idrætsaktiviteterne skal tage hensyn til kroppens rimelige formåen og uden brug af tvivlsomme genveje.

BGU's Målsætning


Vi ønsker at idræt for alle - på alle niveauer.

BGU er en flerstrenget idrætsforening med en historie, der går mere end 100 år tilbage i tiden. I BGU er det vores målsætning at give interesserede mulighed for at dyrke idræt. For tiden er det inden for aktiviteterne; Gymnastik, Dans, Floorball og SIM – Samvær, Idræt – Motion, (hvilket er idræt om dagen) – i alle aldersgrupper. Det er vores intention at udbyde idrætsaktiviteterne på alle niveauer, hvad enten du ønsker at dyrke idræt på hobby og hyggeplan, eller du ønsker at prøve kræfter med en aktivitet på allerhøjeste niveau. Der er i BGU plads til både alvor og sjov – træning og det sociale har mulighed for at gå hånd i hånd.

Frivillige og trænere


Vi arbejder hele tiden på at sikre et højt kompetenceniveau for vores ledere og trænere.
Mange frivillige gør et meget stort og engageret arbejde for og i BGU. Uden dette ville det være umuligt at drive den velfungerende idrætsforening vi har.  Alle som én yder de en stor uegennyttig indsats.  Lederne og trænerene i BGU er alle frivillige med et stort engagement, de er veluddannede og brænder for opgaverne. Vi bruger mange ressourcer på at sikre et højt kompetenceniveau for vores ledere og trænere – uddannelse, netværk og sparring er nogle af værktøjerne.

Vil du gerne være træner eller frivillig hjælper?
Kontakt bestyrelsen