Mit BGU

Denne information er tænkt som et værktøj til at styrke samarbejdet og dialogen mellem aktive medlemmer i BGU og alle forældre til aktive i BGU.

Alle vores frivillige gør et stort, engageret og meget nyttigt arbejde for og i BGU. Uden dette ville det være meget vanskeligt at drive den velfungerende idrætsforening vi har.

Foreningens aktiviteter finder sted indenfor følgende idrætsområder:

  • Dans
  • Gymnastik
  • SIM (senioridræt)
  • Floorball

Samtidig er vi en del af Idræt for Sjov, der finder sted ca. 6 fredage om året fra kl. 16.00 – 20.00 i Brande Hallerne. Her kan vi altid bruge en hjælpende hånd til at holde opsyn med aktiviteterne.

 Kontaktoplysninger:

Lis Lundstrøm Eriksen – formand
mobil nr.:  28 42 85 20
bgu@bgu.dk / lislundstrom@gmail.com

Karina Juul Pallesen – næstformand
mobil nr.: 22 42 79 59
karinajpallesen@hotmail.com

Krista Søndergård Madsen – kasserer
mobil nr.: 40 18 41 97
kasserer@bgu.dk

Camilla Jørgensen – sekretær
mobil nr.: 28 19 21 09
c.joergensen85@gmail.com

Christina Pigsborg – aktivitetsudvalg
mobil nr.: 22 42 84 26
christina.pigsborg26@gmail.com

Louise Buhl Møller Klausen – redskabsansvarlig
mobil nr.: 25 38 32 27
bgulouise@gmail.com

Gitte Randeris Jensen
mobil nr.: 28 83 45 33
randerigitte@hotmail.com

Marianne Buhl –  facebookansvarlig
mobil nr.:
Manne48@hotmail.com

Lene  Stougaard Westen
mobil nr.:  81 73 01 87
lenewesten@gmail.com

 

Nyttig information til medlemmer og forældre til aktive børn i BGU

Formål
BGU’s formål er ved idræt og andet kulturelt virke at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige sundhed.

Forventninger
Vi forventer, at du som aktiv er omklædt og klar til træningsstart.

Da alle vores instruktører, hjælpeinstruktører og ledere er frivillige og ulønnede, tager vi det som en selvfølge, at de får jeres støtte og opbakning.

Mad må ikke indtages inde i træningshallen.

BGU tilbyder
Seriøst samvær med uddannede og kompetente instruktører. Aktiviteter i og med redskaber med høj kvalitet, hvor sikkerheden også bliver prioriteret.

Forældrehjælp
Vi har af og til brug for ekstra hjælp i foreningen, hvis du har mulighed for at give en hånd, så henvend dig til kontaktpersonen på holdet, eller en i bestyrelsen.

 Lidt praktisk
Hvis I afleverer og henter børn, bedes I vente udenfor træningshallen. Træningshallen er for de aktive.

 Kontaktpersoner
Til hvert enkelt hold er der tilknyttet en kontaktperson. Kontaktpersonen er behjælpelig med en del administrative opgaver i forhold til holdet, herunder kontrol af tilmelding/betaling.

Vigtige BGU datoer

Sæsonstart 2022/2023:                        Uge 36

Børnestævne i Herning:                       Søndag den 26. februar 2023

Fastelavnsfest BGU:                              Søndag den 19. februar 2023

Gymnastikopvisning i Herning:        11. + 12. marts 2022

Opvisning i Brande Hallerne:             Lørdag den 18. marts 2023

Generalforsamling BGU:                     Onsdag den 30. marts 2023

Ferier
Der afholdes efterårsferie i uge 42, juleferie fra den 19. december 2022 og til den 2. januar 2023. Vinterferie i uge 7.

Tilmelding til aktiviteter
BGU har online tilmelding og betaling for at deltage på vores hold. Vi modtager betaling med dankort og visa/dankort. Hvis du har problemer med at tilmelde dig/betale via hjemmesiden, bedes du kontakte formanden på mail bgu@bgu.dk.