Aflysning af opvisning

____________________English translation below_______________________

Kære alle aktive, forældre og frivillige.

Fra dags dato den 11. marts 2020 er alle aktiviteter i BGU aflyst

Dette er en officiel meddelelse fra bestyrelsen, som gælder ligegyldigt hvad der tidligere er udsendt af meddelelser i går og i dag. 

Her til aften har jeg snakket med formanden for Uhre gymnastikforening og aflysningen gælder også for al aktivitet i Uhre.

Beslutningen er taget med baggrund i den udmelding, der her til aften er kommet fra Danmarks Statsminister om at lukke ned for of og bidrage til at minimere den smittespredning af coronavirus, som der er gang i.

Dette betyder praktisk at sæsonen for i år er slut

Vi kommer ikke til at oprette sommeraktiviteter, have sidste floorballkamp for 3. division eller afholde evalueringsmøde for vores frivillige.

Specielt til alle frivillige:

Tusind tak for jeres store arbejde i denne sæson. Det har været fantastisk at se jer i hallen uge efter uge med en masse glade gymnaster, floorballspillere, dansere og seniorer. Vi ville have elsket at give jer en anden afslutning, men det må vi gøre en anden gang. Hvordan vi praktisk gør, for at I får jeres tak for denne sæson, vil vi melde ud, når vi har styr på det. 

Vi håber på alles forståelse og opbakning omkring denne beslutning.

 

På vegne af BGU’s bestyrelse

Lone Balslev Ellgaard

Formand for Brande Gymnastik- og Ungdomsforening

English translation (to the best of my abilities)

_______________________________________________________________________________________

Dear members, parents and volunteers.

As of today, March 11, 2020, all activities at BGU have been canceled

This is an official announcement from the board of directors, which overrule previously announcements sent out yesterday and today.

This evening I spoke to the chairman of the Uhre gymnastics association and the cancellation also applies to all gymnastic activities in Uhre.

The decision is made based on the announcement this evening that has come from the Prime Minister of Denmark to shut down public activities to help to minimize the spread of coronavirus infections in progress.

This means that the season is over for this year

We are cancelling all summer activities, the last floorball match and the evaluation meeting for our volunteers.

Especially for all volunteers:

Thank you so much for your great work this season. It’s been great to see you in the hall week after week with a lot of happy gymnasts, floorball players, dancers and seniors. We would have loved to give you another ending to the season, but we must do it another time. 

We hope for everyone’s understanding and support of this decision.

 

On behalf of the BGU Board of Directors

Lone Balslev Ellgaard

Chairman

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *